Xã Bắc Hải triển khai chiến dịch phòng trừ sâu bệnh vụ xuân năm 2023
Ngày 03/05/2023

Đến nay lúa xuân đại trà đang ở giaim đoạn phân hóa đòng ,làm đòng lúa trà muận giai đoạn đứng cái, nhin chung lúa sinh trưởng phát triển tốt ,dự kiến lúa xuân trỗ bông tập trung từ ngày 10 đến 25 tháng 5 năm 2023

Ở giai đoạn này sâu bệnh phát sinh gây hại lúa xuân ,gồm các loại sâu , bệnh như sau . Sâu cuốn lá nhỏ mật độ từ 50 -70 con / m2 .Rầy các loại mật độ từ 800 -1000 con /m2.Bệnh đạo ôn phat sinh ở các giống lúa nhiễm . Căn cứ tình hình trên HTXSXKD_DVNN phát động chiến dịch phòng trừ sâu , bệnh 100/% diện tích từ ngày 03 -5 -2023 đến ngày 06 -5 - 2023

Media/213_BacHai/FolderFunc/202305/Images/z4313610375311-e301fbd32d2546481684de23ed554295-20230503025324-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 226
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác