Xã Bắc Hải đã bàn giao diện tích 31 ha cho công ti. Công ti đã gieo xạ với diện tích lúa trên hiện nay đang chăm bón lúa phát triển rất tốt
Ngày 02/04/2023

Xã Bắc Hải đã bàn giao diện tích 31 ha cho công ti. Công ti đã gieo xạ với diện tích lúa trên hiện nay đang chăm bón lúa phát triển rất tốt

Media/213_BacHai/FolderFunc/202304/Images/z4231833375976-0716b70d6ef54d11e397091e3ca87812-20230402052921-e.jpg
Media/213_BacHai/FolderFunc/202304/Images/z4231833338518-c535de8b6c1fbec09484a3332721ad15-20230402052920-e.jpg
Media/213_BacHai/FolderFunc/202304/Images/z4231833427185-d880693239fc61629a7cc6c944f6e3ca-20230402052920-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 206
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 6 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác