1. Đảng ủy
  • Trần Văn Biểu

   Chức vụ: Bí thư

   SĐT: 0385140562

  • Trần Thị Mai

   Chức vụ: Phó Bí thư

   SĐT: 0369252924

  1. Hội đồng nhân dân
   • Trần Văn Biểu

    Chức vụ: Chủ tịch HĐND

   • Trần Văn Huy

    Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

    SĐT: 0795320621

  2. Ủy ban nhân dân
   • Đỗ Mạnh Cường

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0984824555

   • Đàm Văn Dũng

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0984464660

   1. Ủy ban mặt trận tổ quốc việt Nam xã
    • Đỗ Văn Thinh

     Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

     SĐT: 0388665766

    • Phạm Văn Hội

     Chức vụ: Phó CT UBMTTQ

     SĐT: 0399658902

    1. Hội cựu chiến binh
     • Đỗ Văn Kính

      Chức vụ: Chủ tịch hội CCB

      SĐT: 0973308350

     • Đỗ Quang Trụ

      Chức vụ: Phó CT hội CCB

    2. Hội nông dân
     • Phạm Thị Hương

      Chức vụ: Phó chủ tịch hội nông dân

      SĐT: 0968831818

    3. Hội liên hiệp phụ nữ
     • Đỗ Thị The

      Chức vụ: Chủ tịch hội phụ nữ

      SĐT: 0986426894

     • Phạm Thị Doan

      Chức vụ: Phó chủ tịch hội phụ nữ

      SĐT: 0358276894

    4. Đoàn thanh niên
     • Trần Văn Huy

      Chức vụ: Bí thư đoàn thanh niên

      SĐT: 0795320621

     • Bùi Văn Đoàn

      Chức vụ: Phó bí thư đoàn thanh niên

   2. công an xã
    • Nguyễn Duy Huấn

     Chức vụ: Trưởng công an

     SĐT: 0975136999

    1. Lao động thương binh xã hội
     • Hoàng Văn Kiên

      Chức vụ: Công chức lao động TBXH

      SĐT: 0984554704

    2. Văn phòng UBND - Nội vụ - Thủ quỹ
     • Phan Văn Huy

      Chức vụ: Văn phòng HĐND-UBND

      SĐT: 0969904826

     • Đỗ Thị Nhung

      Chức vụ: Văn phòng thi đua - khen thưởng- Thủ quỹ - Thống kê

      SĐT: 0335537222

    3. Địa chính
     • Vũ Mạnh Cường

      Chức vụ: Công chức địa chính

      SĐT: 0989201247

    4. Kế toán ngân sách
     • Đàm Thị Thơm

      Chức vụ: Kế toán ngân sách

      SĐT: 0936508385

    5. Tư pháp - Hộ tịch
     • Nguyễn Thị Kim Oanh

      Chức vụ: Công chức tư pháp hộ tịch

      SĐT: 0394534027

    6. Kế toán - kế hoạch
     • Đỗ Văn Vương

      Chức vụ: Tài chính kế hoạch

      SĐT: 0987127366

    7. quân sự
     • Hà Minh Khoa

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự

      SĐT: 0973676611

     • Trần Ngọc Tiến

      Chức vụ: Chỉ huy phó Quân sự

      SĐT: 03579982289

    8. Văn hóa xã hội
     • Hoàng Văn Tuấn

      Chức vụ: Công chức văn hóa

      SĐT: 0346424867

   3. Thôn An Nhân Bình
    • Đặng NGọc Hoàn

     Chức vụ: Trưởng thôn

    • Phạm THị Doan

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

    • Nguyễn Văn Viết

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

    1. Thôn An NHân Hưng
     • Phạm Văn Ninh

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

     • Đỗ Văn Bốn

      Chức vụ: Trưởng thôn

     • Đỗ Văn Chuyển

      Chức vụ: Phó Trưởng thôn

    2. Thôn An Phú
     • Đỗ Văn Tú

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

     • Hoàng Văn Lập

      Chức vụ: Trưởng thôn

     • Đoàn Hồng Cẩm

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    3. Thôn Bát Cấp Nam
     • Đàm Văn Thịnh

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

     • Đỗ Thị Duyên

      Chức vụ: Trưởng thôn

     • Đỗ Quyết Thắng

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    4. Thôn Bát Cấp Đông
     • Đỗ Văn Toản

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

     • Đoàn Xuân Hài

      Chức vụ: Trưởng thôn

     • Đỗ Tiến Dũng

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    5. Thôn Nam TRạch
     • Nguyễn Thanh Bình

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

     • Phạm Đại Hoàng

      Chức vụ: Trưởng thôn

     • Đặng Văn Rĩnh

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    6. Thôn Nam Trại
     • Đỗ Văn Tuấn

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

     • Nguyễn Hữu Liễm

      Chức vụ: Trưởng thôn

     • Bùi Công Đoàn

      Chức vụ: Phó trưởng thôn