Nghĩa trang liệt sỹ
Ngày 31/07/2020

Thôn An Phú xã Bắc Hải

Nghĩa trang liệt sỹ được xây dựng từ năm 2014

Media/213_BacHai/Images/z2001088804956-9b0ed7ef9831d074969babc21dbdcc4b.jpg

 

Tin liên quan