Hội Nông dân xã Bắc Hải tổ chức kỷ niệm 92 ngày thành lập Hội Nông Dân 14/10
Ngày 13/10/2022

Công tác chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 92 năm thành lập Hội Nông dân 14/10 xã Bắc Hải

Media/213_BacHai/FolderFunc/202210/Images/z3795393715031-78c95c11e7b04d72fc08adbc2410d257-20221013080821-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 229
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 4 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác