Hôi luật gia Tỉnh Thái Bình
Ngày 17/05/2023

Hội luật gia Tỉnh Thái Bình phối hợp hôi phụ nữ xã Bắc Hải mở hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2023

Media/213_BacHai/FolderFunc/202305/Images/z4351423619230-cd4663fa2e7f91b1d813b5e50415be99-20230517082019-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 166
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác