Hội cựu chiến binh xã Bắc Hải tuyên truyền kỷ niệm 30 /4 Giải phóng miền nam thống nhất đất nước
Ngày 17/04/2023

HÔI cựu chiến binh xã Bắc Hải

Media/213_BacHai/FolderFunc/202304/Images/z4270729492076-052243a6bad5daf830c96878ec56ba33-20230417085738-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 205
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác