Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Xã Bắc Hải cách trung tâm huyện Tiền Hải 10 km về phía  Nam;

Phía Đông giáp xã Nam Hà;

Phía Tây giáp xã Quang Trung;

Phía Bắc giáp xã Vân Trường;

Phía Nam giáp xã Nam Hải và xã Bình Định Huyện Kiến Xương;

Diện tích đất tự nhiên 679 ha, với tổng số 2557 hộ gia đình và 8667 nhân khẩu được chia thành 07 thôn và 10 chi bộ Đảng với tổng số 306 Đảng viên. Có 01 Đình, 01 chùa; Có 06 nhà thờ họ giáo (trong đó có 02 giáo xứ, 04 họ lẻ)

Xã có 2 trường học:

  • Trường Mầm Non Bắc Hải;
  • Trường Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở Bắc Hải

            Nơi đây sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân Bắc Hải đã làm lên cuộc biểu tình của Nông dân Tiền Hải, góp phần ủng hộ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh;

Media/213_BacHai/Images/img-20200507-1739441a483813-c-e.jpg

trong công cuộc đấu tranh giải phóng Dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Bắc Hải vinh dự có 01 lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa 05, 14 Bà mẹ việt nam anh hùng , Huy hiệu đảng từ 30 năm trở lên 171 đồng chí, Liệt sỹ hy sinh trong bảo vệ tổ quốc 110 liệt sỹ.

          Trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân xã Bắc hải đã không ngừng phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn thách thức giành được những thắng lợi tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Cơ sở hạ tầng được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới vượt trước 1 năm so với kế hoạch ; góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chế độ an sinh xã hội được đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; các chương trình y tế được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thu được kết quả tích cực; công tác giảm nghèo, chăm sóc các đối tượng chính sách và các hoạt động nhân đạo, từ thiện đạt kết quả tốt. Quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội được đổi mới, nâng cao; sinh hoạt Đảng đã phát huy được dân chủ, đoàn kết; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tăng cường. Chất lượng hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân đạt kết quả khá góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đảng bộ 3 năm được công nhận Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Media/213_BacHai/Images/z2001089272932-4e5f32eef036657307e5ff9bf47d2cea.jpg