giờ học chính trị quân sự xã bắc hải
Ngày 10/04/2023

giờ học chinh trị quân sự xã bắc hải

Media/213_BacHai/FolderFunc/202304/Images/z4252752767492-ac7e8774bcd862fad13408ef107d8e4e-20230410024331-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 213
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 4 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác