Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bắc Hải hỗ trợ cài đặt BHYT vào hệ thống cho nhân dân
Ngày 05/07/2021

Nhân ngày BHYT Việt Nam 01/07 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bắc Hải hỗ trợ cài đặt BHYT vào hệ thống cho nhân dân

Media/213_BacHai/FolderFunc/202107/Images/cai-bhyt-20210705030012-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 358
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 5 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác