ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND, UBMT, CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ, BAN QUẢN TRỊ HTXSXKDDVNN XÃ BẮC HẢI THĂM ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA ST25
Ngày 29/06/2022

Sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2022 có nhiều khó khăn phức tạp. Thực hiện mục tiêu kép vừa chỉ đạo tập trung phòng chống dịch bệnh covid 19 vừa tập trung sản xuất phát triển kinh tế. Đầu năm 2022 do điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi mưa rét sương muối kéo dài gây khó khăn trong gieo cấy và chăm sóc cây lúa. Song sự vào cuộc của cả hẹ thống chính trị, sự đồng tình của nhân dân lên đã đạt được những kết quả đáng kể. Dịch bệnh covid-19 trên địa bàn xã đã được kiểm soát, sản xuất nông nghiệp qua kiểm tra thăm đồng dự kiến năng suất giống lúa ST25 đạt 55-60 tạ/ha.

Media/213_BacHai/FolderFunc/202206/Images/z3527938319101-3cc3e5ee98e7bbc84d98dec1afc8328a-20220629085824-e.jpg
Media/213_BacHai/FolderFunc/202206/Images/z3527938275527-8b2add86cb0d3cae8b0747857e784495-20220629085824-e.jpg
Media/213_BacHai/FolderFunc/202206/Images/z3527938232975-a5c291eaa307c7502e0c9918cee69b5c-20220629085824-e.jpg
Media/213_BacHai/FolderFunc/202206/Images/z3527938199524-4a9af79653b355328c532b396577727b-20220629085824-e.jpg
Media/213_BacHai/FolderFunc/202206/Images/z3527938158955-db30ea98100d4a32efba804b7a3ad656-20220629085824-e.jpg
Media/213_BacHai/FolderFunc/202206/Images/z3527936988600-3c20cd4f0c063b0a1c652a1cf4e1fb14-20220629085824-e.jpg
Media/213_BacHai/FolderFunc/202206/Images/z3527938357250-5b079d51bea3a1f905df8d1360dbe561-20220629085823-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 289
Tổng số điểm của bài viết là: 345 trong 115 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác